Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (IDEC)
43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan.
Tel: 0389471990  |  Faks: 0389483514
Emel: idec_helpdesk@upm.edu.my